Informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle zákona č. 170/2018 Sb. § 88

 

 

Identifikace pojišťovacího zprostředkovatele:

 

Obchodní jméno:     Lautier & Partners s.r.o.
 

Sídlo:                                    náměstí Jiřího z Lobkovic 2311/16, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Místo podnikání:             Pr. Veselého 36, 695 01 Hodonín

 

IČ: 61461130

 

 Za společnost jedná  

1.       Jednatel -  MVDr. Jarmila Pleskačová    tel.: +420 724 727 258

2.       Jednatel – Miroslav Pleskač                       tel.: +420 602 581 848

 

 

Email: lautier@lautier.cz,

 

www.lautier.cz

 

 

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli:

 

Lautier & Partners s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou www.cnb.cz na adrese ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

 

Proti případným škodám jsme pojištěni dle Zákona č.170/2018 Sb.

 

Lautier & Partners s.r.o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců s plnou zastupitelností každého:

 

titul

jméno

příjmení

pozice

  IČO

Lautier & Partners s.r.o., zastoupená:

SZ

61461130

MVDr.

Jarmila

Pleskačová

jednatel

Ing.

Tomáš

Jurásek

VZ

47373806

 Ing.

Vladislava

Pálková

VZ

68730195

 

Pojištění METI s.r.o.:

29238650

Ing.

Petr

Měchura

VZ

 

Aleš

Tihlařík

VZ

 

Zelinka  s.r.o.: 

07322526

 

Oldřich

Zelinka

VZ

 

 Ing.

Jakub

Zelinka

VZ

 

 

 

 

 

Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti (telefonické spojení: +420 602 581 848 nebo +420 724 727 258, mail: lautier@lautier.cz). Dále je možné obrátit se na Českou národní banku (www.cnb.cz),  Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), v případě životního pojištění též na finančního arbitra (www.finarbitr.cz). Podrobně je systém vyřizování reklamací a stížností uveden samostatně na www.lautier.cz

Zprostředkovatel zprostředkovává pro klienta pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné dohody o zplnomocnění s klientem, přičemž spolupracuje s pojišťovnami, které jsou uvedeny v registru ČNB jako jeho spolupracující pojišťovny a rovněž na internetových stránkách zprostředkovatele.

 

Jméno zastoupeného je:

1.       V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník.

2.        V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného.

3.       V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. Lautier & Partners s.r.o.

 

Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Jsou to:

 

 

IČO

Obchodní název subjektu

Adresa sídla / bydliště

Datum od

Příjmení jméno / (tituly)

Ulice

Město, obec

PSČ

Země

47115971

Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3

Praha

18600

CZ

01.02.2019

63998530

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23

Praha

18600

CZ

01.02.2019

45534306

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí 1458

Pardubice

53002

CZ

01.02.2019

61858714

SV pojišťovna, a.s.

Vyskočilova 1481/4

Praha

14000

CZ

01.02.2019

45272956

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16

Praha

11000

CZ

01.02.2019

47116617

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/21

Praha

18600

CZ

01.02.2019

61328464

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Italská 1583/24

Praha

12000

CZ

11.02.2022

27116913

Pojišťovna VZP, a.s.

Lazarská 1718/3

Praha

11000

CZ

01.02.2019

60197501

Slavia pojišťovna a.s.

Táborská 940/31

Praha

14000

CZ

10.01.2020

49240480

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 810/136

Praha

16000

CZ

01.02.2019

04485297

Colonnade Insurance S.A., organizační složka

Na Pankráci 1683/127

Praha

14000

CZ

01.02.2019

28225619

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

Hvězdova 1689/2a

Praha

14000

CZ

01.02.2019

27609871

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka

Starodejvická 1899/4

Praha

16000

CZ

10.01.2020

 

 

Zprostředkovatel ani jeho vázaní zástupci nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu žádné pojišťovny. Žádná pojišťovna, se kterou může klient sjednat pojištění prostřednictvím zprostředkovatele nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu zprostředkovatele ani jeho vázaných zástupců.

 

Lautier & Partners s.r.o. je jako samostatný zprostředkovatel odměňován příslušnou pojišťovnou a to provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem. Podmínky a podrobnosti odměňování vázaných zástupců jsou uvedeny ve smlouvách samostatného zprostředkovatele s jednotlivými vázanými zástupci.

 

Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s nabízeným pojištěním, doporučený pojistný produkt včetně důvodů, na kterých svá doporučení zakládáme, rovněž upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam z jednání“.


Informace o zpracování osobních údajů jsou samostatně uvedeny na www.lautier.cz

Pravidla řízení střetu zájmů a systém odměňování jsou samostatně uvedeny na www.lautier.cz

Systém vyřizování reklamací a stížností je samostatně uveden na www.lautier.cz

Hlášení porušení či hrozící porušení zákona ZoDPZ je samostatně uvedeno na www.lautier.cz

 

 

V Hodoníně, dne 18. prosince 2022