O společnosti

Pojišťovací makléřská společnost Lautier & Partners,
člen Asociace českých pojišťovacích makléřů, je právnickou
osobou - společností s ručením omezeným, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu C vložce 28364 a je na základě registrace u České
národní banky - orgánu státního dozoru v pojišťovnictví
vedena jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent
ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb.

Společnost Lautier & Partners vznikla v roce 1994. Svým klien-
tům zajišťuje komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě
pojistných smluv. „Své klienty zastupuje v případě pojistných
událostí u pojišťoven a dle potřeby poskytuje i právní poradenství
prostřednictvím advokátní kanceláře s níž společnost
Lautier & Partners s.r.o. úzce spolupracuje.“

Tyto služby jsou poskytovány pro klienty zdarma.


Lautier & Partners s.r.o., Jiřího z Lobkovic 16, 130 00 Praha 3, IČ: 61 46 11 30, ČSOB, a.s. 674010053/0300. Zapsaná v OR KS v Praze, oddíl C, vložka 283 64.
Do registru ČNB zapsaná jako pojišťovací makléř pod číslem 016860PM a jako pojišťovací agent pod číslem 020498PA.
Created by Shot Creative 2010