O společnosti

Pojišťovací makléřská společnost Lautier & Partners,
člen Komory pojišťovacích zprostředkovatelů, je právnickou
osobou - společností s ručením omezeným, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu C vložce 28364 a je na základě registrace u České
národní banky - orgánu státního dozoru v pojišťovnictví
vedena jako samostatný zprostředkovatel
ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb.

Společnost Lautier & Partners vznikla v roce 1994. Svým klien-
tům zajišťuje komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě
pojistných smluv. „Své klienty zastupuje v případě pojistných
událostí u pojišťoven a dle potřeby zajišťuje právní poradenství
prostřednictvím advokátní kanceláře s níž společnost
Lautier & Partners s.r.o. úzce spolupracuje.“
Tyto služby jsou poskytovány pro klienty zdarma.

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle zákona č. 170/2018 Sb. § 88
Pravidla řízení střetu zájmů a systém odměňování dle zákona č. 170/2018 Sb.
Postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení Zákona o distribuci pojištění a zajištění
Systém vyřizování reklamací a stížností
Zásady zpracování osobních údajů

Lautier & Partners s.r.o., náměstí Jiřího z Lobkovic 2311/16, Vinohrady 130 00 Praha 3, IČ: 61461130, č.ú.: 674010053/0300 ČSOB, a.s., zapsaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2836.
Do registru ČNB zapsaná jako samostatný zprostředkovatel.
Created by Shot Creative 2010